antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Bryonia dioica Jacq.

przestęp dwupienny
Bryonia cretica L. ssp. dioica (Jacq.) Tutin
na stronie — występowanie · znaleziska
Bryonia dioica (przestęp dwupienny)
copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
Bryonia dioica (przestęp dwupienny)
Bryonia dioica (przestęp dwupienny)
Bryonia dioica (przestęp dwupienny)
Bryonia dioica (przestęp dwupienny)
Bryonia dioica (przestęp dwupienny)
Bryonia dioica (przestęp dwupienny)
Bryonia dioica (przestęp dwupienny)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki. Zarośla, miejsca ruderalne, rzadko uprawiana roślina ozdobna.

Bylina, pnącze.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: południowa i zachodnia Europa [czas przybycia na teren Polski: 1847r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.10_9_1.jmak - Bryonia dioica (przestęp dwupienny)
jmak.10_9_1
leg. Jarosław Makowski #13