Bryonia

przestęp
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Cucurbitaceae (dyniowate)]
  
Bryonia alba
Bryonia alba
Bryonia alba
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
· Owoce czarne; nasiona umiarkowanie spłaszczone, z obrzeżeniem, grubo brodawkowane.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna je ...
Bryonia alba (przestęp biały)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Zarośla, miejsca ruderalne, dawniej uprawiany.
  
  
łatki liści całobrzegie lub z nielicznymi dużymi tępymi ząbkami (↑nie)
Bryonia dioica (przestęp dwupienny)
Bryonia dioica (przestęp dwupienny)
Bryonia dioica (przestęp dwupienny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elemen ...
· Owoce czerwone lub żółte; nasiona słabo spłaszczone, bez obrzeżenia lub z wąskim, bardzo drobno brodawkowane.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
· ta cecha diagnos ...
Bryonia dioica (przestęp dwupienny)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Zarośla, miejsca ruderalne, rzadko uprawiany.