fot. 020512-0992 (401×641) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020512-6
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus (stokłosa miękka typowa)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

12.05.2002, dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia
copyright © by Marek Snowarski