takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Alchemilla filicaulis Buser

przywrotnik delikatny przywrotnik cienkołodygowy
Alchemilla braun-blanquetii Pawł. (przywrotnik Braun-Blanqueta) · Alchemilla vestita (Buser) Raunk.
na stronie — występowanie