takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Alchemilla pyrenaica Dufor

przywrotnik mocny
Alchemilla firma Buser
na stronie — występowanie