takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Alchemilla flabellata Buser

przywrotnik siwy
na stronie — występowanie