fot. 020512-0976 (331×792) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020512-5 XL
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

12.05.2002, dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia
copyright © by Marek Snowarski