(zespół) Ass.Oxyrio digynae-Papaveretum tatrici Pawł. et Stecki 1927 corr. Valachović 1995

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Oxyrio digynae-Papaveretum tatrici

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Oxyrio digynae-Papaveretum tatrici

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Oxyrio digynae-Papaveretum tatrici — w obrębie rzędu

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Oxyrio digynae-Papaveretum tatrici

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Papaverion tatrici

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Thlaspietalia rotundifolii

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Thlaspietea rotundifolii