(związek) All.Arabidion alpinae Béguin 1972

odpowiada siedlisku „piargi i gołoborza wapienne ... (8120)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Arabidion alpinae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Arabidion alpinae — ? w Polsce = DAss.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Arabidion alpinae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Galio-Parietarietalia officinalis ⇒ ? w Polsce = DAss.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Thlaspietea rotundifolii

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Arabidion alpinae

  Ass.Poo nemoralis-Arabidetum alpinae
  
  Ass.Drepanoclado uncinati-Salicetum kitaibellianae