(zespół) Ass.Poo nemoralis-Arabidetum alpinae Hadač et Valachović in Valachović et Hadač 1986

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Poo nemoralis-Arabidetum alpinae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Poo nemoralis-Arabidetum alpinae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Poo nemoralis-Arabidetum alpinae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Arabidion alpinae ⇒ ? w Polsce = DAss.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Galio-Parietarietalia officinalis ⇒ ? w Polsce = DAss.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Thlaspietea rotundifolii