(związek) All.Androsacion alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Androsacion alpinae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Androsacion alpinae — ChO.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Androsacion alpinae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Androsacetalia alpinae

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Thlaspietea rotundifolii

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Androsacion alpinae

  Ass.Oxyrio digynae-Saxifragetum carpaticae
  
  Ass.Cryptogrammetum crispae