(zespół) Ass.Silenetum prostratae Hadač et all. 1969 ex Unar et all. 1984

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Silenetum prostratae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Silenetum prostratae

Silene vulgaris ssp. prostrata[optimum, dominant]

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Silenetum prostratae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Silenetum prostratae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Papaverion tatrici

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Thlaspietalia rotundifolii

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Thlaspietea rotundifolii