(związek) All.Papaverion tatrici Pawł. 1928 corr. Valachović 1995

odpowiada siedlisku „piargi i gołoborza wapienne ... (8120)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Papaverion tatrici

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Papaverion tatrici

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Papaverion tatrici

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Thlaspietalia rotundifolii

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Thlaspietea rotundifolii

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Papaverion tatrici

  Ass.Silenetum prostratae
  
  Ass.Oxyrio digynae-Papaveretum tatrici
  
  Ass.Cerastio latifolii-Papaveretum tatrici
  
  Ass.Gymnocarpietum robertiani