atlas-roslin.pl

(związek) All.Papaverion tatrici Pawł. 1928 corr. Valachović 1995

odpowiada siedlisku „piargi i gołoborza wapienne ... (8120)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Papaverion tatrici

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Papaverion tatrici

  Ass.Silenetum prostratae
  
  Ass.Oxyrio digynae-Papaveretum tatrici
  
  Ass.Cerastio latifolii-Papaveretum tatrici
  
  Ass.Gymnocarpietum robertiani