(związek) All.Epilobion fleischeri Br.-Bl. in J.et G.Br.-Bl. 1931

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Epilobion fleischeri

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Epilobion fleischeri

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Epilobion fleischeri

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Epilobietalia fleischeri

Equisetum variegatum (skrzyp pstry)
+ przechodzące ChAss.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Thlaspietea rotundifolii

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Epilobion fleischeri

  Zb.Calamagrostis pseuophragmites-Festuca rubra
  
  Zb.Myricaria germanica