(rząd) O.Galio-Parietarietalia officinalis Boşciau et all. 1966

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Galio-Parietarietalia officinalis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Galio-Parietarietalia officinalis — ? w Polsce = DAss.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Galio-Parietarietalia officinalis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Thlaspietea rotundifolii

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Galio-Parietarietalia officinalis

  All.Arabidion alpinae
  
    Ass.Poo nemoralis-Arabidetum alpinae
    
    Ass.Drepanoclado uncinati-Salicetum kitaibellianae