(rząd) O.Thlaspietalia rotundifolii Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 em. Seibert 1977

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Thlaspietalia rotundifolii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Thlaspietalia rotundifolii

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Thlaspietalia rotundifolii

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Thlaspietea rotundifolii

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Thlaspietalia rotundifolii

  All.Papaverion tatrici
  
    Ass.Silenetum prostratae
    
    Ass.Oxyrio digynae-Papaveretum tatrici
    
    Ass.Cerastio latifolii-Papaveretum tatrici
    
    Ass.Gymnocarpietum robertiani