atlas-roslin.pl

(związek) All.Salicion herbaceaeBr.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926

odpowiada siedlisku „wysokogórskie ... bezwapienne wyleżyska śnieżne i (6150)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟢oba źródła; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟣(+)inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Salicion herbaceae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (ChAll.) All.Salicion herbaceae — ChO.

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Salicion herbaceae

🔵 Ass.Polytrichetum sexangulari
🔵 Ass.Salicetum herbaceae
🔵 Ass.Luzuletum alpino-pilosae
🔵 Ass.Poo-Cerastietum cerastoidis
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - (+)inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji