atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Poo-Cerastietum cerastoidis (Söyr. 1954) Oberd. 1957

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Poo-Cerastietum cerastoidis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Poo-Cerastietum cerastoidis

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Poo-Cerastietum cerastoidis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Poo-Cerastietum cerastoidis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Salicion herbaceae ⇒ ChO.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Salicetalia herbaceae

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Salicetea herbaceae