(związek) All.Elatini-Eleocharition ovatae Pietsch 1965

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Elatini-Eleocharition ovatae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Elatini-Eleocharition ovatae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Elatini-Eleocharition ovatae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Cyperetalia fusci

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Isoeto-Nanojuncetea

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Elatini-Eleocharition ovatae

  Ass.Eleocharetum ovatae
  
  Ass.Cyperetum flavescentis
  
  Zb.Cyperus fuscus-Limosella aquatica