(rząd) O.Cyperetalia fusci (Klika 1935) Müller-Stoll et Pietsch 1961

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Cyperetalia fusci

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Cyperetalia fusci

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Cyperetalia fusci

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Isoeto-Nanojuncetea