(zespół) Ass.Ranunculo gracilis-Radioletum (Hueck 1932) Libb. 1939

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Ranunculo gracilis-Radioletum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)