(zbiorowisko) Zb.Centaurium pulchellum-Pottia truncata Wójcik 1968

charakterystyczna kombinacja gatunków zbiorowiska (ChSC Zb.) Zb.Centaurium pulchellum-Pottia truncata

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające zbiorowiska (D Zb.) Zb.Centaurium pulchellum-Pottia truncata