atlas-roslin.pl

(związek) All.Cardamino-MontionBr.-Bl. 1925

źródliska niewapienne
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• Związek użyty w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/, grupujący wszystkie zbiorowiska źródlisk niewapiennych, podzielonych na grupę górskich i pozostałych (podgórskie, wyżynne i niżowe). [MS (2024-2-4)]
• Górska grupa zespołów odpowiada w systemie przyjętym w atlas-roslin.pl związkom: All.Swertio perennis-Dichodontion palustris (wysokogórskie) i All.Epilobio nutantis-Montion fontanae (wyżynno-podgórskie światłolubne). Niżowo-górskie leśne (cieniste) to All.Caricion remotae. [MS (2024-2-4)]
• Syntaksony systemu /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ zostały zachowane dla pokazania gatunków diagnostycznych użytych w tym systemie. [MS (2024-2-4)]
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Cardamino-Montion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Cardamino-Montion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Montio-Cardaminetalia (zbiorowiska źródlisk) ⇒ ChCl.

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Cardamino-Montion

🔵 grAss.Montenion - górskie źródliska niewapienne - górskie źródliska niewapienne
🔵 grAss.Cardaminenion - niżowe i podgórskie źródl. niewapienne - niżowe i podgórskie źródl. niewapienne
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji