atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Inula orientalis Lam. [🔉i·nu·la o·ri·en·ta·lis]

oman wschodni, (oman wschodni (D. caucasicum))
Inula glandulosa Puschk. ex Willd. non Lam.
Inula orientalis (oman wschodni)
11.08.2019, ogród botaniczny Monachium (Alpengarten, Niemcy); copyright © by Paweł Kalinowski
Inula orientalis (oman wschodni)
11.08.2019, ogród botaniczny Monachium (Alpengarten, Niemcy); copyright © by Paweł Kalinowski XL

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 6
Stanowisko słoneczne. Gleba przeciętna, ±wilgotna, nie nadmiernie sucha; odczyn obojętny.

space

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności nasion

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Inula orientalis (oman wschodni)
🌱
Pochodzi z Kaukazu. U nas uprawiana bylina ozdobna. Tworzy kępy z pędami nierozgałęzionymi, wzniesionymi, 50 – 60 (70) cm wysokości.

space

Sadzi się na rabatach i w ogrodach skalnych. Można użytkować na kwiat cięty.

wysokość: 50 – 70 cm
kwitnienie: od czerwca do lipca

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Inula orientalis Lam. [🔉 i·nu·la o·ri·en·ta·lis]Inula glandulosa Puschk. ex Willd. non Lam. [🔉 i·nu·la *](pl) oman wschodni · oman wschodni (D. caucasicum)
(lat.) orientalis, -e adj.
wschodni; oriens, -entis - wschód (słońca)