takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Inula magnifica Lipsky

oman wspaniały
Inula afganica hort.
na stronie — wymagania i uprawa

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu naturalistycznego · wysokość do 150 cm · kwitnienie: 7-8

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·