fot. wyka.grochowata_Vicia.pisiformis.Pilchowice_kam.7211 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Vicia pisiformis (wyka grochowata)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

22.04.2007, kam. Pilchowice · copyright © by Jacek Soboń