atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Tsuga canadensis (L.) Carrière ‘Microphylla’ [🔉 tsu·ga ka·na·den·sis]

choina kanadyjska ‘Microphylla’