fot. 190803-0051_v2 (331×511) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 190803-2
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)

on This page when logged in
you will see 2.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

03.08.2019, Młynowiec k. Stronia Śląskiego, k. leśniczówki
copyright © by Marek Snowarski