znalezisko 20050800.1.pk - Tetragonia tetragonioides (tetragonia czterorożna) · OB Warszawa · (leg. det. Paweł Kalinowski)
pk-Tetragonia_tetragonioides_1a_OB_8.05
Tetragonia tetragonioides (tetragonia czterorożna)
08.2005
pk-Tetragonia_tetragonioides_1a_OB_8.05_v2
Tetragonia tetragonioides (tetragonia czterorożna)
08.2005
pk-Tetragonia_tetragonioides_2a_OB_8.05
Tetragonia tetragonioides (tetragonia czterorożna)
08.2005