atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· archeofit, zadomowiony, wymarły [234]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony

Stachys arvensis (L.) L. [🔉 * ar·wen·sis]

czyściec polny
Stachys Stachys Stachys StachysStachysczyściec roczny (Stachys annua)czyściec kosmaty (Stachys germanica)
Stachys arvensis (czyściec polny)
1996, Siedlce k.Oławy; copyright © by Zygmunt Dajdok XL
Stachys arvensis (czyściec polny)
cechy diagnostyczne w kluczu:Stachys (czyściec)kl 5317

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Stachys arvensis (czyściec polny)
Rzadki, głównie na Pomorzu Gdańskim i Dolnym Śląsku. Piaszczyste pola.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥80%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, wymarły, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa, Azja i Afryka [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych