antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, wymarły [234]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony

Stachys arvensis (L.) L.

czyściec polny
na stronie — występowanie
Stachys arvensis (czyściec polny)
1996, Siedlce k.Oławy; copyright © by Zygmunt Dajdok XL
Stachys arvensis (czyściec polny)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki, głównie na Pomorzu Gdańskim i Dolnym Śląsku. Piaszczyste pola.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥80%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejsze się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, wymarły, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa, Azja i Afryka [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych