fot. jmak-Reseda-luteola- — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Reseda luteola

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ogr. bot. · copyright © by Jarosław Makowski