fot. mp-rezeda_biala4 (390×536) — copyright © by Marek Pogorzelec
egzemplarz dwuletni
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Reseda alba

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

uprawa polowa - Chwalęcice k/Gorzowa
copyright © by Marek Pogorzelec