atlas-roslin.pl

Portulaca

portulaka
  
↓nieliście płaskie
Portulaca oleracea (portulaka pospolita)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· Listki okwiatu do 1 cm długości, żółte; podsadki z kilem.
Portulaca oleracea (portulaka pospolita)
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Rzadko na niżu Polski. Ciepłe, słoneczne i suche stanowiska synantropijne, tereny ruderalne.
  
  
↑nie liście wąsko stożkowate
Portulaca grandiflora (portulaka wielkokwiatowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Listki okwiatu dłuższe niż 1 cm, różnobarwne; podsadki bez kila.
  Jednoroczna roślina ozdobna. Przejściowo dziczejąca.