fot. Polytrichum_commune_VIII.16.3 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Polytrichum commune (płonnik pospolity)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski