fot. dt-Polytrichum-commune-01.03.2010 (854×666) — copyright © by Dariusz Tlałka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Polytrichum commune (płonnik pospolity)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

01.03.2010, Kęty Podlesie-Pogórze Śląskie
copyright © by Dariusz Tlałka