atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Pinus leucodermis Antoine ‘Hesse’ [🔉 p·nus *]

sosna dalmatyńska ‘Hesse’