fot. jmak-Peplis_portula_VI.11.1 (735×678) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Peplis portula (bebłek błotny)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski