atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.227)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Najas minor ALL. [🔉 na·jas *]

jezierza mniejsza
Najas minor (jezierza mniejsza)
10.09.2011, stawy Adolifińskie (kotlina Oświęcimska); copyright © by Jerzy Kruk
Najas minor (jezierza mniejsza)
3D
Najas minor (jezierza mniejsza)
3D
cechy diagnostyczne w kluczu:Najas (jezierza)kl 9077

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.227 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Najas minor (jezierza mniejsza)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Najas minor (jezierza mniejsza)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iii) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110910.1.jkr - Najas minor (jezierza mniejsza); stawy Adolifińskie (kotlina Oświęcimska)
110910-1
leg. Jerzy Kruk
/stawy Adolifińskie (kotlina Oświęcimska)/ #9, 3.3D