atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Fabidae » nitrogen-fixing » Ord.Fabales » Fam.Fabaceae »

Melilotus [🔉 me·li·lo·tus]

nostrzyk
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓nie(z) przylistki liści środkowych całobrzegie lub niewyraźnie ząbkowane
  
    
↓nie(z) kwiaty białe
    
      
↓nie(z) szypułki kwiatów 3-5mm
Melilotus wolgica (nostrzyk wołżański)
XL
Melilotus wolgica (nostrzyk wołżański)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Melilotus wolgica Poir. in Lam. (nostrzyk wołżański)
wystepowanie
syn. Melilotus wolgicus Poir. · Melilotus volgicus Poir. · Melilotus wolgica Poir. · Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
  Gatunek z terenów stepowych Europy Wschodniej i Azji Środkowej. U nas zawlekany.
      
      
↑nie (z) szypułki kwiatów 1-1.5mm
Melilotus alba (nostrzyk biały)
Melilotus alba (nostrzyk biały)
Melilotus alba (nostrzyk biały)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Melilotus alba Medik. (nostrzyk biały)
wystepowanie
(potocznie: "nostrzyk") · syn. Melilotus albus Medik. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Zbocza, kamieńce, pobocza, ugory, nasypy kolejowe, nasłonecznione tereny ruderalne. Na glebach zasadowych do umiarkowanie kwaśnych, mniej lub bardziej gliniastych i szkieletowych.
      
    
↑nie (z) kwiaty żółte
    
      
↓nie(z) grona gęste i krótkie, kwiaty drobne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty żółte, drobne, 2-3 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Melilotus indica (L.) All. (nostrzyk indyjski)
syn. Melilotus indicus (L.) All. · Efemerofit.[491]
  Rzadko zawlekana roślina jednoroczna z południa Europy.
      
      
↑nie (z) kwiaty większe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Strąki 3-8 mm długości.
      
        
↓nie(z) zalażnia i młode strąki nagie
Melilotus officinalis
Melilotus officinalis (nostrzyk żółty)
strąk nagi, poprzecznie pomarszczony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nerwacja strąków siatkowata, z oczkami wydłużonymi prostopadle do szwów (niewyraźnie poprzeczna).
Melilotus officinalis (L.) Pall. (nostrzyk żółty)
wystepowanie
syn. Melilotus officinalis (L.) Lam. emend. Thuill. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Tereny ruderalne, pobocza, ugory, zarośla, murawy. W miejscach nasłonecznionych i nieznacznie zacienionych.
        
        
↑nie (z) zalążnie i młode strąki ±owłosione (dojrzałe strąki mogą być zupełnie nagie)
Melilotus altissima (nostrzyk wyniosły)
Melilotus altissima (nostrzyk wyniosły)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Strąki siatkowato żyłkowane, bez poprzecznych zmarszczek, czarniawe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Melilotus altissima Thuill. (nostrzyk wyniosły)
wystepowanie
syn. Melilotus altissimus Thuill. orth.var. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Gatunek o stosunkowo wąskiej amplitudzie ekologicznej. Spotykany w zaroślach na brzegach wód, wilgotnych terenach trawiastych, obrzeżach źródlisk, terenach okresowo podmokłych, przy szlakach drogowych i kolejowych. Na glebach neutralnych i zasadowych, żyznych, czasem umiarkowanie zasolonych.
        
  
↑nie (z) przylistki liści środkowych szczeciniasto ząbkowane
  
    
↓nie(z) ząbki liczne
Melilotus dentata
Melilotus dentata (nostrzyk ząbkowany)
Melilotus dentata (nostrzyk ząbkowany)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty blado żółte, 3-3.5 mm długości. Skrzydełka dłuższe od łódeczki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Melilotus dentata (Waldst. et Kit.) Pers. (nostrzyk ząbkowany)
wystepowanie
syn. Melilotus dentatus (Waldst. et Kit.) Pers. · Melilotus macrorrhiza (W. et K.) Pers. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Słonorośle. Słone łąki i tereny okresowo podmokłe, zasolone lub alkaliczne.
    
    
↑nie (z) ząbków <16
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓nie(z) grono znacznie krótsze od wspierającego liścia
Melilotus messanensis (nostrzyk messyński)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Strąk zakończony ostro, 5-8 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Melilotus messanensis (L.) All. (nostrzyk messyński)
syn. Melilotus siculus (Turra) A.K. Jacks. · Efemerofit.[491]
  Roślina z rejonu śródziemnomorskiego. U nas rzadko zawlekana.
      
      
↑nie (z) grono równe lub dłuższe od wspierającego liścia
Melilotus sulcata (nostrzyk bruzdkowany)
XL
Melilotus sulcata (nostrzyk bruzdkowany)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Strąk kulisty, 3-4 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Melilotus sulcata Desf. (nostrzyk bruzdkowany)
syn. Melilotus sulcatus Desf. · Efemerofit.[491]
  Roślina z rejonu śródziemnomorskiego. U nas rzadko zawlekana.
      
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony