⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: bobowate zielne o liściach trójlistkowych]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) przylistki liści środkowych całobrzegie lub niewyraźnie ząbkowane (↓nie)
  
    
(p) kwiaty białe (↓nie)
    
      
(p) szypułki kwiatów 3-5mm (↓nie)
Melilotus wolgica (nostrzyk wołżański)
XL
Melilotus wolgica (nostrzyk wołżański)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
Melilotus wolgica (nostrzyk wołżański)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Gatunek z terenów stepowych Europy Wschodniej i Azji Środkowej. U nas zawlekany.
      
      
(p) szypułki kwiatów 1-1.5mm (↑nie)
Melilotus alba (nostrzyk biały)
Melilotus alba (nostrzyk biały)
Melilotus alba (nostrzyk biały)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
Melilotus alba (nostrzyk biały)
wystepowanie
(potocznie: nostrzyk) · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zbocza, kamieńce, pobocza, ugory, nasypy kolejowe, nasłonecznione tereny ruderalne. Na glebach zasadowych do umiarkowanie kwaśnych, mniej lub bardziej gliniastych i szkieletowych.
      
    
(p) kwiaty żółte (↑nie)
    
      
(p) grona gęste i krótkie, kwiaty drobne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Kwiaty żółte, drobne, 2-3mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
  Rzadko zawlekana roślina jednoroczna z południa Europy.
      
      
(p) kwiaty większe (↑nie)
· ta cecha diagnostycz ...
· Strąki 3-8mm długości.
      
        
(p) zalażnia i młode strąki nagie (↓nie)
Melilotus officinalis
Melilotus officinalis (nostrzyk żółty)
strąk nagi, poprzecznie pomarszczony
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Nerwacja strąków siatkowata, z oczkami wydłużonymi prostopadle do szwów (niewyraźnie poprzeczna).
Melilotus officinalis (nostrzyk żółty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Tereny ruderalne, pobocza, ugory, zarośla, murawy. W miejscach nasłonecznionych i nieznacznie zacienionych.
        
        
(p) zalążnie i młode strąki ±owłosione (dojrzałe strąki mogą być zupełnie nagie) (↑nie)
Melilotus altissima (nostrzyk wyniosły)
Melilotus altissima (nostrzyk wyniosły)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Strąki siatkowato żyłkowane, bez poprzecznych zmarszczek, czarniawe.
· ta cecha diagnos ...
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
Melilotus altissima (nostrzyk wyniosły)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek o stosunkowo wąskiej amplitudzie ekologicznej. Spotykany w zaroślach na brzegach wód, wilgotnych terenach trawiastych, obrzeżach źródlisk, terenach okresowo podmokłych, przy szlakach drogowych i kolejowych. Na glebach neutralnych i zasadowych, żyznych, czasem umiarkowanie zasolonych.
        
  
(p) przylistki liści środkowych szczeciniasto ząbkowane (↑nie)
  
    
(p) ząbki liczne (↓nie)
Melilotus dentata
Melilotus dentata (nostrzyk ząbkowany)
Melilotus dentata (nostrzyk ząbkowany)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· Kwiaty blado żółte, 3-3.5mm długości. Skrzydełka dłuższe od łódeczki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
Melilotus dentata (nostrzyk ząbkowany)
wystepowanie
syn. Melilotus macrorrhiza · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Słonorośle. Słone łąki i tereny okresowo podmokłe, zasolone lub alkaliczne.
    
    
(p) ząbków <16 (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
    
      
(p) grono znacznie krótsze od wspierającego liścia (↓nie)
Melilotus messanensis
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· Strąk zakończony ostro, 5-8mm długości.
· ta cecha diagnostycz ...
Melilotus messanensis
syn. Melilotus siculus · efemerofit
  Roślina z rejonu śródziemnomorskiego. U nas rzadko zawlekana.
      
      
(p) grono równe lub dłuższe od wspierającego liścia (↑nie)
Melilotus sulcata (nostrzyk bruzdkowany)
XL
Melilotus sulcata (nostrzyk bruzdkowany)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· Strąk kulisty, 3-4mm długości.
· ta cecha diagnosty ...
  Roślina z rejonu śródziemnomorskiego. U nas rzadko zawlekana.
      
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu