efemerofit [24][234]

Melilotus sulcata Desf.

nostrzyk bruzdkowany
Melilotus sulcatus Desf.
Melilotus sulcata (nostrzyk bruzdkowany)
16.08.2011, OB Kopenhaga (Dania); copyright © by Paweł Kalinowski XL
Melilotus sulcata (nostrzyk bruzdkowany)
XL
Melilotus sulcata (nostrzyk bruzdkowany)

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna. Pędy wzniesione, 10-40cm wysokości.

space

Grono równe lub dłuższe od wpierającego je liścia. Korona 3-4mm długości, żółta.

Strąk elipsoidalny do kulistego, 3-4mm długości.

występowanie

Roślina z rejonu śródziemnomorskiego. U nas rzadko zawlekana.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: rejon śródziemnomorski [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych