fot. SM-20090628-7-Melilotus_alba-02 (820×720) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.090628-7
kwiaty
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Melilotus alba (nostrzyk biały)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

28.06.2009, Równina Torzymska, Rzepin
copyright © by Michał Smoczyk