takson uprawiany [24]

Ligularia ×palmatiloba hort. Hesse

języczka dłoniasta
na stronie — wymagania i uprawa

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · do ogrodu naturalistycznego · wysokość do 150 cm · kwitnienie: 7-8

Wymagania: woda · gleba wilgotna · zwięzłość · gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże bardzo żyzne