takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Ligularia tangutica (Maxim.) Mattf. ex Rehder et Kobuski

języczka tangucka
na stronie — wymagania i uprawa

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · do ogrodu naturalistycznego · wysokość do 100 cm · kwitnienie: 7-8

Wymagania: woda · gleba wilgotna · zwięzłość · gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże bardzo żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·