fot. pdrz-DSC09787 (659×866) — copyright © by Przemysław Drzewiecki
strąki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lathyrus nissolia (groszek liściakowy)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

17.06.2014, Mochle k. Bydgoszczy
copyright © by Przemysław Drzewiecki