atlas-roslin.pl

Laserpitium [🔉 la·ser·pi·ti·um]

okrzyn
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
↓niełodyga obła, zwykle naga, płytko rowkowana
Laserpitium latifolium (okrzyn szerokolistny)
Laserpitium latifolium (okrzyn szerokolistny)
Laserpitium latifolium (okrzyn szerokolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pokrywy nieliczne, nagie, równowąsko-szydlaste; pokrywki nitkowate, prawie nieobłonione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Łąki, zarośla, skraje lasów.
↑nie łodyga bruzdowana, gęsto i kosmato owłosiona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pokrywy na brzegu orzęsione, jajowato-lancetowate, obłonione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nielistki z odcinkami ostatniego rzędu wąskimi, równowąskimi, całobrzegimi
Laserpitium prutenicum
Laserpitium prutenicum
Laserpitium prutenicum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pochwy liściowe przylegające.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Laserpitium prutenicum L. (okrzyn łąkowy)
wystepowanie - Laserpitium prutenicum (okrzyn łąkowy)
okrzyn pruski · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Widne lasy, zarośla, łąki.
↑nie listki z odcinkami ostatniego rzędu lancetowatymi, 2× ostro piłowanymi
Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)
Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)
Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pochwy liściowe rozdęte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony

Laserpitium alpinum Waldst. et Kit.
okrzyn karpacki

takson wyłączony z flory Polski [mylnie podany z Polski][491]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 p.376 [71.5]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom IX, 1960 — Umbelliferae p.125 [16.9]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.345+331k [15]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.511 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.379 [9]
 • Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.324+407 [86.11]
 • Schischkin B.K., 1951 — Flora URSS. T.17 p.279 [85.17]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.368 [150.2]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.459 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Jakubowska-Gabara J. et al., 2011 — Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce środkowej [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland]. [249]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Nie znaleziona literatura id:
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji