mylnie podany z Polski [24]

Laserpitium alpinum Waldst. et Kit.

okrzyn karpacki
na stronie — występowanie