fot. modrzew.japonski_Larix.kaempferi.v.minima.liberec.5525 (884×609) — copyright © by Jacek Soboń
var. minima
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Larix kaempferi (modrzew japoński)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

31.10.2010
copyright © by Jacek Soboń