atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Iris attica Boiss. et Heldr.

Iris pumila L. ssp. attica (Boiss. et Heldr.) K. Richt.