fot. jmak-Homalia_trichomanoides_VI.16.1 (553×859) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski