fot. wsz-10-RGBS-530 (449×866) — copyright © by Waldemar Szaraniec
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Dactylorhiza incarnata × maculata

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

leśnictwo Gołębiewo, ok. Gdańska
copyright © by Waldemar Szaraniec